EspañolGalego

Fogar Sor Eusebia

soreusebia1 Órgano de comunicación do Fogar Sor Eusebia.
52 páxinas.
Número único

A través desta revista, a xunta directiva do Fogar Sor Eusebia informa da nova etapa iniciada por esta institución, dedicada a acoller e axudar ás persoas sen teito. En 2013, o fogar deu un xiro cara á profesionalización, que se traduciu nun mellor servizo aos seus residentes e nunha maior eficiencia, sen por iso renunciar aos seus case 30 anos de historia, alimentados pola solidariedade.

Descargue aquí a versión en PDF